Zabawny i bardzo dekoracyjny! Na pętelkowe brzegi, szale z pętelek, czapki itd...
Na początek wykonać łańcuszek.
Rz. 1: Przer. 1 rz. oś (= 1 oś w każde oł).
Rz. 2: Przer. pętelki: wykonać 1 oś w 1-sze oś, *w nast. oś wykonać pętelkę wyciągając trochę nitkę lewym palcem wskazującym, wbić szydełko w to oczko, złapać nitkę wbijając szydełko w tylną pętelkę, przeciągnąć nitkę, jest teraz 2 o. na szydełku, wykonać 1 narzut i przeciągnąć nitkę przez 2 pętelki na szydełku*, powt. od *-* do końca rzędu, zakończyć przerabiając 1 oś w ostatnie oczko. Obrócić.
Rz. 3: 1 oś w każde oś.
Powt. rzędy 2 i 3, aby otrzymać pętelki z jeden z dwóch stron robótki.
Aby pętelki znajdowały się z 2 stron robótki, powt. rz. 2 w każdym rzędzie.

Zaloguj się by komentować.