Wykonać 6 oł i zamknąć w pierścień podstawy przerabiając 1 oz w 1-sze oł.
1-sze OKR.: 3 oł, 2 sł w pierścień podstawy, *3 oł, 3 sł*, powt. od *do* w sumie 3 razy, zakończyć przerabiając 3 oł, 1 oz w 3-cie oł na pocz. okrążenia, obrócić robótkę.
2-gie OKR.: 3 oł, 2 sł w 1-szy łuk, 3 oł, 3 sł w ten sam łuk (= 1-szy róg), *1 oł, 3 sł w nast. łuk, 3 oł, 3 sł w ten sam łuk*, powt. od *do* w sumie 3 razy, zakończyć przerabiając 1 oł, 1 oz w 3-cie oł na pocz. okrążenia. Obrócić robótkę.
Dalej przer. na okrągło z 2 pęczkami 3 sł rozdzielonych 3 oł w każdym rogu i wzdłuż każdej strony, 1 pęczek 3 sł w każde oł, każdy pęczek sł jest rozdzielony 1 oł.


Zaloguj się by komentować.