Zamykać o. w miejscu każdego markera następująco: 

Przer. aż zostaje 5 o. przed markerem, przer. razem na prawo 2 nast. o., 1 narzut, przer. razem na prawo 2 nast. o., 2 o.p. (marker znajduje się między tymi 2 o.), *zdjąć 1 o. jak do przerobienia na prawo, 1 o.p., przełożyć oczko zdjęte nad przerobionym oczkiem*, 1 narzut, powt. od *do* jeszcze 1 raz = 1 zamknięte o. i 1 narzut z każdej strony markera. 
W nast. rzędzie przer. narzuty na prawo formując otwory (dziury). 

Aby zobaczyć wzór z wykorzystaniem tej techniki kliknij na DROPS nr 148-10 lub na zdjęcie po lewej stronie.

 

Zaloguj się by komentować.