REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

e-dziewiarka.pl

 

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

  1. Sklep internetowy e-dziewiarka.pl jest własnością Marioli Rychel, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą:

Mari Yarn Mariola Rychel
ul. Akacjowa 8, Smolec, 55-080 Kąty Wrocławskie
NIP 8971101038
Regon 021069188
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefony: (0048) 71 738 22 23; (0048) 71 750 90 24;  (0048) 22 247 82 16


ZWROTY:
ul. Władysława Zarembowicza 27, 54-530 Wrocław

Kliknij i skorzystaj z wygodnej formy zwrotu.

 • Sklep internetowy e-dziewiarka.pl prowadzi działalność w przedmiocie odpłatnej sprzedaży wysyłkowej włóczek, nici i akcesoriów do robótek ręcznych – na zasadach i zgodnie z warunkami określonymi w nn. Regulaminie.

 

§ 2

Zamówienia

 1. Każdy towar oferowany przez e-dziewiarka.pl pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie, chyba że w opisie produktu zastrzeżono w sposób odmienny.

 2. Zamówienia na produkty oferowane przez sklep e-dziewiarka.pl są składane przy użyciu i za pomocą portalu internetowego umieszczonego pod adresem internetowym: www.e-dziewiarka.pl.

 3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 4. Zamówienie jest składane poprzez dodanie wybranych przez siebie towarów w wybranej przez siebie ilości do Koszyka, a następnie, po uzupełnieniu formularza zamówienia poprzez kliknięcie przycisku Potwierdzenie Zamówienia.

 5. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą zwrotnego potwierdzenia jego otrzymania, wysłanego automatycznie na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta podczas procedury zakładania konta Klienta.

 6. Co do zasady każdy z oferowanych produktów widocznych w sklepie e-dziewiarka.pl jest dostępny i znajduje się na składzie magazynowym sklepu, chyba że co innego zastrzeżono w opisie towaru.

 7. Jeżeli po dokonaniu zamówienia towaru, okaże się, że towar jest jednak niedostępny lub będzie dostępny w terminie odmiennym niż to wskazano w nn. Regulaminie, to e-dziewiarka.pl niezwłocznie o tym fakcie poinformuje Klienta, przekazując jednocześnie informacje na temat dostępności towaru i możliwego terminu realizacji zamówienia.

 8. W przypadku braku akceptacji nowego terminu dostępności i dostawy, Klient ma prawo do anulowania całości lub części zamówienia, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Klientowi informacji w przedmiocie nowego terminu dostępności i dostawy.

 

§ 3

Cena

 1. Ceny widoczne przy towarach są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

 2. Ceny, o których mowa w ust. 1, nie zawierają kosztów przesyłki.

 3. Ceną obowiązującą jest cena towaru w momencie składania zamówienia.

 

§ 4

Dostawa

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z momentem wpływu płatności za towar oraz kosztów dostawy na rachunek bankowy e-dziewiarka.pl, podany niżej w nn. Regulaminie. W przypadku płatności kartą lub płatności za pomocą portali płatniczych, realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu dokonania płatności przed Klienta. W przypadku płatności w opcji „za pobraniem”, realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta.

 2. Realizacja wszelkich zamówień złożonych po godzinie 12.00 danego dnia lub w niedziele i dni wolne od pracy, rozpoczyna się o godzinie 9.00 kolejnego dnia roboczego.

 3. Przesyłka wraz z towarem przesyłana jest na adres Klienta wskazany jako Adres wysyłki w formularzu zamówienia, a w przypadku niepodania adresu wysyłki, przesyłka wysyłana jest na adres podany przez Klienta w Danych Klienta w formularzu zamówienia lub podczas zakładania konta w serwisie sklepowym e-dziewiarka.pl.

 4. Niewskazanie lub nieprawidłowe wskazanie adresu dostawy może opóźnić realizację zamówienia oraz termin dostawy. E-dziewiarka.pl poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, żądając jego poprawienia. Jeżeli nie podano danych kontaktowych, albo podane dane kontaktowe okażą się nieprawdziwe, a jednocześnie nie wskazano lub nieprawidłowo wskazano adres dostawy – zamówienia uważa się za anulowane.

 5. E-dziewiarka.pl przewiduje następujące sposoby dostawy zamówionych towarów oraz koszty związane z takimi sposobami dostaw (na teren Polski):

  1. przesyłka kurierska InPost - 17 zł (przy wadze do 4,5 kg)
  2. przesyłka kurierska FedEx- 15 zł (przy wadze do 4,5 kg)
  3. paczkomat - 15 zł (do 3 kg)
  4. przesyłka pobraniowa 20 zł
 6. Jeżeli zostanie wybrana opcja dostawy, o której mowa w ust. 5 pkt c, to przy składaniu zamówienia Klient jest zobowiązany do wybrania odpowiedniego paczkomatu.

 7. Dla przesyłek przesłanych w sposób, o którym mowa w ust. 5 pkt c, ustalony jest 48-godzinny termin odbioru, liczony od dnia przekazania e-mailem albo SMS-em informacji o nadejściu przesyłki do wskazanego przez Klienta paczkomatu. W związku z powyższym Klient winien również podać numer telefonu komórkowego, na który będzie przekazany SMS z informacją o dostępności przesyłki do odbioru. 

 8. Po uprzednim uzgodnieniu szczegółów w tym kosztów z e-dziewiarka.pl możliwe jest również dostarczenie zamówionego towaru za pomocą innej firmy kurierskiej.

 9. Koszty dostawy obciążają Klienta.

 10. Przy zamówieniu towaru za kwotę powyżej 350 zł (bez uwzględnienia kosztów dostawy) – dostawa na terenie Polski za pomocą paczki pocztowej (ust. 5 pkt 2) GRATIS, z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń.
  - Nie dotyczy przesyłek pobraniowych.
  - Nie dotyczy przesyłek kurierskich FedEx i InPost powyżej 9,5 kg

 11. E-dziewiarka.pl obowiązana jest dostarczyć Klientowi sprzedany produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności e-dziewiarka.pl z tytułu wady sprzedanego produktu oraz uprawnień Klienta są określone w § 6.

 12. W przypadku, kiedy dostarczone towary nie są zgodne z zamówieniem, koszt zwrotu i ponownej dostawy błędnie dostarczonych towarów (rodzaj zwrotu i dostawy taki jak przy zamówieniu pierwotnym) pokrywa e-dziewiarka.pl.

 13. Zamówiony i opłacony towar e-dziewiarka.pl wysyła w ciągu 2 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2-4.

 

§ 5

Płatności

 1. Wszelkie płatności za zamówienia dokonane za pośrednictwem sklepu e-dziewiarka.pl proszę dokonywać na rachunek bankowy o nr 72 1140 2017 0000 4402 1046 3422.

 2. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem, a fakturą VAT na wyraźne żądanie Klienta.

 3. Zamówienie nieopłacone w ciągu 7 dni od daty jego złożenia jest uważane za anulowane.

 4. Wszelkie zwroty pieniędzy przez sklep e-dziewiarka.pl będą realizowane przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Kupony rabatowe obowiązują wyłącznie w sklepie internetowym przy zamówieniach składanych za pośrednictwem systemu strony www.

 6. Partnerem obsługującym szybkie płatności płatności są: PayPro SA oraz Blue Media S.A.

 7. Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

karty

 

 

§ 6

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w związku z działalnością sklepu e-dziewiarka.pl, w tym w zakresie niezgodności towaru z umową, w zakresie dostaw itp., należy składać: drogą pocztową na adres sklepu podany w § 1 ust. 1 Regulaminu lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności e-dziewiarka.pl względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 3. Reklamacja jest składana przez Klienta za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej e-dziewiarka.pl, albo w inny pisemny sposób, który zawiera:
  1. nazwę towaru lub jego symbol,
  2. numer paragonu lub faktury VAT,
  3. dane adresowe Klienta,
  4. przyczynę zwrotu,
  5. roszczenie Klienta: obniżenie ceny, odstąpienie od umowy, wymiana na rzecz wolną od wad, usunięcie wady.
 4. E-dziewiarka.pl ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że uznanie reklamację za uzasadnioną.
 5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez e-dziewiarka.pl do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do e-dziewiarka.pl, klient zostanie poproszony o dostarczenie produktu na koszt e-dziewiarka na adres sklepu internetowego (ul. Władysława Zarembowicza 27, 54-530 Wrocław). Prośba o dostarczenie produktu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się e-dziewiarka.pl do reklamacji Klienta.
  1. Zwroty prosimy nadsyłać poprzez firmę kurierską inną niż Poczta Polska.
  2. Firma Mari Yarn Mariola Rychel nie ponosi kosztów dostawy w przypadku, gdy towar zostanie zwrócony za pośrednictwem Poczty Polskiej i nie zostanie fizycznie dostarczony w godzinach otwarcia firmy

 

§ 7

Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:

  1. bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (odesłania, przekazania, opakowania), chyba że e-dziewiarka.pl zgodziła się je ponieść lub nie poinformowała Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów

  2. sytuacji, kiedy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez e-dziewiarka.pl, e-dziewiarka.pl nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawierające:

  1. nazwę towaru lub jego symbol,
  2. numer paragonu lub faktury VAT,
  3. dane adresowe Klienta,

  może zostać złożone na przykład:

  • pisemnie na adres: ul. Akacjowa 8, Smolec; 55-080 Kąty Wrocławskie ,

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta lub do pobrania ze strony e-dziewiarka.pl. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od rodzaju umowy zawieranej za pośrednictwem strony e-dziewiarka.pl (umowa sprzedaży) rozpoczyna się dla od objęcia zakupionego produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy wiele produktów, jest dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części; albo jeżeli sprzedaż polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. E-dziewiarka.pl jako sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 6. E-dziewiarka.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. E-dziewiarka.pl nie odbiera produktu po odstąpieniu od umowy od Klienta, w związku z czym e-dziewiarka.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt e-dziewiarka.pl lub przekazać go osobie upoważnionej przez e-dziewiarka.pl do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić produkt na adres: ul. Władysława Zarembowicza 27, 54-530 Wrocław.
 9. Zwroty prosimy nadsyłać poprzez firmę kurierską inną niż Poczta Polska.
 10. Firma Mari Yarn Mariola Rychel nie ponosi kosztów dostawy w przypadku, gdy towar zostanie zwrócony za pośrednictwem Poczty Polskiej i nie zostanie fizycznie dostarczony w godzinach otwarcia firmy.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 12. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 
 1. przedmiotem sprzedaży jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klient lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. przedmiotem sprzedaży jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 8

Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214),

  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

  3. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 9

Ochrona danych osobowych

Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu e-dziewiarka.pl przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych. Jednocześnie Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. E-dziewiarka.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Zaloguj się by komentować.