Wpisz ile metrów włóczki jest w danym motku 
Wybrałaś druty: rozm.
Wybrałaś wagę motka: gramów
Wybrałaś rozmiar robótki:

Uwaga!
Jest to wersja testowa kalkulatora. Podane wyniki są jedynie orientacyjne. Firma Mari Yarn nie odpowiada za rozbieżności pomiędzy realnym zużyciem włóczki, a wynikami podanymi w kalkulatorze.
Właścicielem i wykonawcą kalkulatora jest firma Mari Yarn - e-dziewiarka.pl