1. Zalogowani użytkownicy mają prawo do przesyłania zdjęć do galerii oraz umieszczania komentarzy do publikowanych artykułów znajdujących się na stronie e-dziewiarka.pl. 
 2. Galeria Prac Dziewiarek jest stworzona do prezentowania wyrobów wykonanych w większości z włóczek zakupionych w sklepie/-ach e-dziewiarka.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które nie spełniają tego warunku.
 3. Użytkownicy mogą swobodnie przedstawiać swoje opinie z zastrzeżeniem pkt. 4. Odpowiedzialność za treść swoich komentarzy ponosi wyłącznie użytkownik.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie wpisów, które:
  • naruszają zasady współżycia społecznego;
  • łamią prawa osób trzecich;
  • są wulgarne lub obsceniczne;
  • nawołują do przemocy, nienawiści rasowej, religijnej lub są w inny sposób naganne;
  • są formą reklamy.
 5. Administrator ma prawo usunięcia wpisów niezgodnych z pkt. 4 lub innych, uznanych za Administratora za uciążliwe.
 6. Użytkownicy, którzy dopuszczą się naruszenia pkt. 4 mogą być na stałe pozbawieni przez Administratora dostępu do strony e-dziewiarka.pl.
 7. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami i zdjęciami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić umieszczanie komentarzy lub prac w galerii, usunąć komentarze lub prace z e-dziewiarka.pl lub zmienić zasady ich umieszczania, w szczególności w zakresie technicznym do prac zamieszczanych w galerii.
 8.  Zdjęcia, komentarze, materiały zdjęciowe, teksty zamieszczone na e-dziewiarka.pl, które są przesłane przez Użytkowników, mogą być skasowane, publikowane na e-dziewiarka.pl lub stronach portali społecznościowych zarządzanych przez firmę Mari Yarn.
 9. e-dziewiarka.pl ma prawo nieodpłatnej publikacji przysłanych zdjęć z zastrzeżeniem zachowania praw autorskich i w sposób taki, aby możliwa była identyfikacja Użytkownika umieszczającego fotografię. Użytkownik oświadcza, że z tytułu prezentacji jego prac we wszelkich materiałach e-dziewiarka.pl nie będzie wnosił wobec firmy Mari Yarn jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń finansowych.
 10. Użytkownik ma prawo umieszczać jedynie takie zdjęcia, do których posiada prawa autorskie.
 11. Umieszczając pracę na e-dziewiarka.pl, Użytkownik zachowuje wszelkie prawa autorskie do fotografii.
 12. Użytkownik, który przysłał zdjęcia pracy przed dniem wprowadzenia regulaminu, ma prawo do usunięcia wszystkich lub części swoich prac i komentarzy, poprzez złożenie rezygnacji z publikacji - najlepiej kierowanej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 13. Przesłanie pracy do galerii jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów zawartych w "Regulamin serwisu".
 14. Firma Mari Yarn zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu.

Zaloguj się by komentować.