Liczba oczek podzielna przez 4.
1-szy i 3-ci rz. (= na prawej stronie robótki): przer. wszystkie oczka na lewo
2-gi rz. (na lewej stronie robótki): *przer. 3 razy kolejne oczko następująco: 1 o.p., 1 o.l., 1 o.p., dalej przer. razem na lewo 3 nast. o.*, powt. od *do* przez cały rząd.
4-ty rz.: *3 o. razem na lewo, przer. 3 razy kolejne oczko następująco: 1 o.p., 1 o.l., 1 o.p.*, powt. od *do* przez cały rząd.
Powt. rz. 1 do 4, a oczka brzeg. przer. ściegiem francuskim.

Zaloguj się by komentować.