W tym video pokazujemy jak wykonać ładny brzeg i ozdobić szal pęczkami słupków.
BRZEG:
OKR. 1: Przer. oz do 1-szego łuku, 1 oł, 1 oś w ten sam łuk, * 5 oł, 1 oś w nast. łuk *, powt. od *-* cały rząd. Dalej przer. wzdłuż brzegu po przekątnej następująco: * 5 oł, 1 oś w łuk z 4 nast. oł, 5 oł, 1 oś w nast. sł2 *, powt. od *-* wzdłuż 2 przekątnych szala – UWAGA: przer. 1 oś, 5 oł, 1 oś w róg szala, zakończyć przerabiając 1 oz w 1-sze oś. Dopasować tak, aby otrzymać liczbę łuków podzielną przez 2.
OKR. 2: W 1-szy łuk przer. 3 sł, 3 oł, 1 oz w 1-sze oł, 3 sł, * w nast. łuk przer.: 1 oś, 3 oł, 1 oś; w nast. łuk przer.: 3 sł, 3 oł, 1 oz w 1-sze z 3 oł, 3 sł *, powt. od *-* całe okrążenie, odciąć i wrobić nitki.

Zaloguj się by komentować.