Gdy dodajemy falbankę, należy ją wykonać osobno. Aby powstały załamania, w ostatnim rzędzie falbanki (na lewej stronie robótki gdy przerabiamy w tę i z powrotem), należy przerobić na przemian 2 o. razem. Abu otrzymać więcej lub mniej załamań, przerabiać częściej lub rzadziej oczka razem, lub zgodnie z objaśnieniami do modelu. 
Następnie ułożyć falbankę na wierzchu robótki i połączyć obie części razem przerabiając każde 2 kolejne o. z 2 drutów razem, tj. 1-sze o. każdej części razem, dalej 2-gie o. każdej części razem, itd... Dalej przerabiać na okrągło lub w tę i z powrotem, została dodana pofałdowana falbanka.

Zaloguj się by komentować.