Kiedy przerabiamy ten ścieg, mamy 2 o.p. obok siebie (poziomo) i na wysokość, a także 2 o.l. obok siebie i na wysokość.
1-szy rz. przerabiamy powtarzając 2 o.l., 2 o.p. do końca rzędu.
W 2-gim rz. przerabiamy oczka tak jak schodzą z drutu.
W 3-cim rz. przerabiamy oczka prawe na lewo, a lewe na prawo.
W 4-tym rz. przer. jak w 2-gim rz. czyli przerabiamy oczka tak jak schodzą z drutu.
Powt. rz. 1-4.


Zaloguj się by komentować.