Wykonać 6 oł i zamknąć w pierścień podstawy przerabiając 1 oz w 1-sze oł.
Okr. 1: 1 oł, 1 psł w pierścień podstawy, *7 oł, 1 oz w 2 pętelki ost. psł, 2 psł w pierścień podstawy*, powt. od *-* aż otrzymamy 5 łuków, 7 oł, 1 oz w 2 pierwsze pętelki ost. psł, 1 psł i zakończyć przerabiając 1 oz w 1-sze oł w okr. Odciąć nitkę i przeciągnąć ją przez pętelkę. Zmienić kolor.
Okr. 2: Na szydełku wykonać pętelkę drugim kolorem i połączyć z robótką wykonując 1 oz w jeden z łuków. 1 oł, przer. 12 psł w każdy łuk, * 1 psł w nast. łuk i 11 psł w ten sam łuk *, powt. od *-* w każdy łuk i zakończyć przerabiając 1 oz w 1-sze oł w okr. Odciąć nitkę i przeciągnąć ją przez pętelkę. Zmienić kolor. 
Okr. 3: Na szydełku wykonać pętelkę następnym kolorem i połączyć z robótką wykonując 1 oz wokół półsłupka 1-szego okr., 1 oł, 1 oś wbijając szydełko w dół wokół tego samego psł. Przer. oczka ścisłe za każdym psł, aby psł przechyliły się na zewnątrz i były lepiej widoczne. Między płatkami luźno wykonać jedno oczko ścisłe wbijając szydełko w 2-gi psł 1-szego okr. Zakończyć przerabiając 1 oz w 1-sze oł w okr. Odciąć nitkę i przeciągnąć ją przez pętelkę.


Zaloguj się by komentować.