użyłam drutów nr 2,75, pomysł własny - od góry narzuciłam 4 oczka, i dodawałam po 8 oczek w co drugim rzędzie, aż osiągnęłam średnicę 17,5/18 cm ( z wzoru na średnicę : obwód podzielony na 3,14) i dziergałm prosto.
w pewnej chwili zmniejszyłam liczbę oczek o 10% ( 8 oczek na prawo, dwa razem - powtarzać do końca okrążenia)

potem ok 5 cm na otok. kiedy uznałam, że wystarczy, przerobiłam jeden rząd oczek lewych ( na załamanie otoku) i w kolejnym rzędzie zminejszyłąm liczbę oczek o 5% ( 18 oczek na prawo, dwa razem, powtarzać do końca okrążenia) i zaczęłam dziergać wewnętrzną stronę czapki.

po ok 5 cm zamknęłam oczka i podszyłam ręcznie.

gallery1   

Zaloguj się by komentować.